Pro Persona

Tussen 2011 en 2016 heb ik diverse opdrachten voor Pro Persona Jeugd mogen doen als directiesecretaresse. Een enerverende tijd, waarin er een grote reorganisatie plaats vond. Ook de afdelingen Personeelszaken in Tiel en de Klachtencommissie in Nijmegen heb ik tijdelijk ondersteund. Vanuit Pro Persona heb ik jarenlang het centrale secretariaat gevoerd voor het Intersectorale project ter voorkoming van Kindermishandeling. Een samenwerkingsverband van diverse hulporganisaties. Met plezier kijk ik terug op mijn diverse werkzaamheden voor deze organisatie en de prettige collega’s.

Beleidsmedewerker Jeugd, coördinator Programmaraad Jeugd Pro Persona, Mirjam Korte: “Ik heb Joëlla leren kennen als een hard werkende vrouw met hart voor onze “zaak”, en plezier in haar werk. Haar belangrijkste kwaliteiten: aangenaam, op tijd, hoge integriteit.”

Toenmalig Directeur Jeugd Pro Persona, Jan van Haandel:  “Joëlla heeft vanaf  2011 tot voorjaar 2013 eerst partieel en later structureel invulling gegeven aan de functie van (waarnemend) secretaresse van de directie Jeugd binnen Pro Persona. Mede door wisseling van directieleden waren de uit te voeren werkzaamheden zeer wisselend en gevarieerd. Zij wist hierop uitstekend te anticiperen, functioneerde zelfstandig, voerde alle voorkomende werkzaamheden binnen het juiste tijdsbestek uit, was consistent in haar werkwijze en wist goede prioriteiten te stellen. Ze is vriendelijk, discreet en heeft een goed gevoel voor verhoudingen. Ze stelt zich klantgericht en dienstbaar op en gaat professioneel om met werkdruk. Ik kijk terug op een goede en bovenal zeer prettige samenwerking met haar.”

Toenmalig Directeur Jeugd Pro Persona, Hillegonde van den Berg: “Joëlla heeft geruime tijd naar volle tevredenheid voor mij gewerkt als directiesecretaresse. Zij  beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om de functie van directiesecretaresse goed/naar tevredenheid in te kunnen vullen. Ik heb Joella leren kennen als een zeer betrokken, proactief, integer, plezierig en flexibel persoon. ” Zij heeft goed oog voor haar werkzaamheden en de mensen om haar heen.” 

 

Share Tweet Pin it